PRK Lazsek

PRK LASEK UYGULAMASI

Korneada herhangi bir kesi oluşturulmaz. Yalnız korneanın en üstündeki epitel doku sıyrılıp Lazer, hastanın korneasına direkt uygulanır. Operasyon sonrası kornea yüzeyini korumak amacıyla 1-2 gün kontakt lens takılmaktadır.

– AVANTAJLARI

- Maliyetinin düşük olması.

- Nispeten ince kornealara uygulanabilmesi.

- Göz içi basıncını arttırma riski olmaması.

- Korneal duyu sinirlerine zarar vermemesi.

- Kuru göz hastalığına yol açmaması.

- Kornea biyomekanik bütünlüğünün korunması.

– DEZAVANTAJLARI

- Biyomekanik bütünlük korunsada, korneal direncin azalması.

- Lazer sonrası 3-5 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede yetersizlik şikayetleri, iş gücü kaybı, sosyal yaşantıya geri dönüş süresinin uzun olması.

- Düşük numara miyoplarda hasta memnuniyetin düşük olmas.

- 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski.

- Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması.

- Enfeksiyon riskinin yüksek olması.

- Net görüş seviyesine ulaşmanın 3-4 haftayı bulması.