Prof. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez – Netgöz Cerrahi Tıp Merkezi
Caher Dudayev Bulvarı No:67 Yalı Mahallesi, Karşıyaka, İzmir

Prof. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez

PROF. DR.

Fehmi Cem Küçükerdönmez

Profesör Doktor Fehmi Cem Küçükerdönmez, 1975 Uşak doğumlu olup, İlk ve Orta Öğrenimini bu şehirde tamamlamış; ancak 1983-86 tarihleri arasında Almanya’nın Moosburg kentinde öğrenim görmüştür. Lise öğrenimini Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuştur.

İhtisas eğitimini 1999-2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları bölümünde tamamlayarak göz hekimi ünvanı kazanmıştır. Aynı üniversitede 2012 yılına kadar görev yapmış olup, 2010’da doçentlik ünvanı almıştır. 2012-2016 yılları arasında İzmir Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Göz Bölüm Başkanlığı görevi yapmış, 2015 yılında profesörlük ünvanı almıştır.

Tanınmış uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlarca (International Council of Ophthalmology (ICO)/International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS) – Fellowship, 2005; Tübitak BİDEB 2225 Almanya DFG burs programı, 2011; German Academy Exchange Service, DAAD, 2015) verilen bilimsel destek programları çerçevesinde Almanya Tübingen Üniversitesi Göz Bölümü, Retina departmanında 2005-2006; 2012-2013 ve 2015 yıllarında bilimsel çalışmalar yapmış ve tıbbi ve cerrahi retina birimlerinde görev yapmıştır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan “European Board of Ophthalmology” diplomasını 2013 yılında almış ve “Fellow of European Board of Ophthalmology-FEBO” ünvanı kazanmıştır. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi (2014), TOD Tıbbi Retina Birimi (2014) ve American Society of Retinal Surgeons (ASRS, 2014) aktif üyesidir.

Özel öğreti ve araştırma alanları katarakt, retina hastalıkları ve cerrahisi ve pterjiyum cerrahisidir. Sözkonusu alanlarda 5000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur. Uluslararası bilimsel indekslere giren 43 adet bilimsel makalesi yayınlanmış olup, bu makalelere 200’e yakın atıf yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce saygın oftalmoloji kitaplarında bölüm yazarlığı ve çevirileri yapmıştır. Ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılara çok sayıda sözlü ve poster sunumu, kurs eğitmenliği ve panel konuşmacısı olarak katılmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez, evli ve iki çocuk babasıdır.

 • 1999-2003 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Arş Görç
 • 2003-2004 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Uzm. Dr.
 • 2004-2005 - KKK. 100 Yt. Asker Hastanesi, Manisa - Tbp.Atğm
 • Şubat 2006 - Aralık 2008 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Uzm. Dr.
 • Aralık 2008 - Mayıs 2009 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Öğr. Gör
 • Mayıs 2009 - Nisan 2010 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Yrd. Doç. Dr.
 • Nisan 2010 - Aralık 2011 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD - Doç. Dr.
 • Temmuz 2011 - Eylül 2012 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi - Doç. Dr.
 • Eylül 2012 - Eylül 2015 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Medicalpark Hastanesi, İzmir - Doç. Dr.
 • Eylül 2015 - Aralık 2016 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Medicalpark Hastanesi, İzmir - Prof. Dr.
 • Aralık 2016 - Eylül 2019 Ekol Hastanesi, İzmir - Prof. Dr.
 • Eylül 2020 NETGÖZ Cerrahi Tıp Merkezi, İzmir - Prof. Dr.

“Primer ve Rekürren Pterijiyum Cerrahisinde Amniyotik Membran ve Konjonktival Otogreft Transplantasyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması”
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Dilek DURSUN

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi:
Öner, V., “Topikal ve Subkonjonktival Bevacizumab (Avastin) Uygulamasının Deneysel Korneal Neovaskülarizasyon Modelindeki İnhibitör Etkisinin Araştırılması ve Karşılaştırılması”, Başkent Üniversitesi, 2007.

Akar, E., “Subkonjonktival Bevacizumab, Ranibizumab ve Pegaptanib Uygulamasının Deneysel Korneal Neovaskülarizasyon Modelindeki İnhibitör Etkisinin Araştırılması”,

Başkent Üniversitesi, 2010.

 • Türk Oftalmoloji Derneği (2000)
 • TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Aktif Üyeliği (2014-)
 • TOD Tıbbi Retina Birimi Aktif Üyeliği (2014-)
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (2001)
 • American Society of Retinal Surgeons (2014-)

1. International Council of Opthalmology (ICO) Fellowship, University Hospital Tübingen, Centre for Ophthalmology, Almanya Misafir Oftalmolog (Retina Fellowship), Aralık 2005-Şubat 2006
Yaptığı çalışma: Treatment Of Chronic Ocular Hypotony with Intraocular Application of Sodium Hyaluronate (Br JOphthalmol. 2009 Feb;93(2):235-9.)

2. Tübitak BİDEB 2225 Almanya DFG burs programı, University Hospital Tübingen, Centre for Ophthalmology, Almanya Misafir Oftalmolog (Retina Fellowship), Aralık 2011-Ocak 2012
Yaptığı çalışma: Anti-Vegf Therapy in Neovascular Age-related Macular Degeneration: Effect of Drug-Switch on Prognosis

3. German Academy Exchange Service (DAAD) burs programı, University Hospital Tübingen, Centre for Ophthalmology, Almanya Misafir Oftalmolog (Retina Fellowship), 1-30 Kasım 2015
Yaptığı çalışma: Choroidal and Central Retinal Thickness Changes After Silicone Oil Extraction: Early and Late Results (yazım aşamasında)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Akman A, Bilezikci B, Kucukerdonmez C, Demirhan B, Aydin P. Suramin modulates wound healing of rabbit conjunctiva after trabeculectomy: comparison with mitomycin C. Curr Eye Res. 2003 Jan;26(1):37-43.

2. Kucukerdonmez C, Akova YA, Dursun D. Refractive outcome of single running uture adjustment in penetrating keratoplasty. Eur J Ophthalmol. 2004 Mar- Apr;14(2):94-9.

3. Akova YA, Kucukerdonmez C, Gedik S. Clinical results of phacoemulsification in patients with uveitis. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2006 May-Jun;37(3):204-11.

4. Kucukerdonmez C, Akova YA, Altinörs DD. Vascularization is more delayed in amniotic membrane graft than conjunctival autograft after pterygium excision. Am J Ophthalmol. 2007 Feb;143(2):245-249.

5. Kucukerdonmez C, Akova YA, Altinörs DD. Comparison of conjunctival autograft with amniotic membrane transplantation for pterygium surgery: surgical and cosmetic outcome. Cornea. 2007 May;26(4):407-13.

6. Karalezli A, Kucukerdonmez C, Akova YA, Altan-Yaycioglu R, Borazan M. Fibrin glue versus sutures for conjunctival autografting in Pterygium surgery: A Prospective Comparative Study. Br J Ophthalmol. 2008 Sep;92(9):1206-10.

7. Kucukerdonmez C, Beutel J, Bartz-Schmidt KU, Gelisken F. Treatment of Chronic Ocular Hypotony with Intraocular Application of Sodium Hyaluronate. Br J Ophthalmol. 2009 Feb;93(2):235-9.

8. Borazan M, Karalezli A, Kucukerdonmez C, Bayraktar N, Kulaksizoglu S, Akman A, Akova YA. Aqueous Humor and Plasma Levels of Vascular Endothelial Growth Factor and Nitric Oxide in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma. J Glaucoma. 2010 Mar;19(3):207-11.

9. Kucukerdonmez C, Karalezli A, Akova YA, Borazan M. Amniotic Membrane Transplantation Using Fibrin Glue in Pterygium Surgery: A Comparative Randomized Clinical Trial. Eye. 2010 Apr;24(4):558-66.

10. Karalezli A, Borazan M, Kucukerdonmez C, Akman A, Akova YA. Effect of intracameral triamcinolone acetonide on postoperative intraocular pressure after cataract surgery. Eye. 2010 Apr;24(4):619-23.

11. Karalezli A, Borazan M, Dursun R, Kiyici H, Kucukerdonmez C, Akova YA. Impression cytology and ocular surface characteristics in patients with seborrhoeic dermatitis. Acta Ophthalmol. 2011 Mar;89(2): 137-41

12. Bayar S, Altınors DD, Kucukerdonmez C, Akova YA. Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab. Ocul Immunol Inflamm. 2010 Aug;18(4):268-74.

13. Kucukerdonmez C, Akova YA, Yilmaz G. Ocular toxoplasmosis presenting as neuroretinitis: report of two cases. Ocul Immunol Inflamm. 2002 Sep;10(3):229-34.

14. Kucukerdonmez C, Yilmaz G, Akova YA. Branch retinal arterial occlusion associated with toxoplasmic chorioretinitis. Ocul Immunol Inflamm. 2004 Sep;12(3):227-31.

15. Eren E, Kucukerdonmez C, Yilmaz G, Akova YA. Regression of neovascular posterior capsule vessels by intravitreal bevacizumab. J Cataract Refract Surg. 2007 Jun;33(6):1113-5.

16. Kucukerdonmez C, Akova YA, Yilmaz G. Intravitreal Injection of Bevacizumab in Eales' Disease.Ocul Immun Inflamm. 2007 Jun;33(6):1113-5.

17. Karalezli A, Kucukerdonmez C, Borazan M, Akova YA. Successful treatment of necrotizing scleritis after conjunctival autografting for pterygium with amniotic membrane transplantation. Orbit. 2010 Apr;29(2):88-90.

18. Mansour AM, Arevalo JF, Fardeau C, Hrisomalos EN, Chan WM, Lai TY, Ziemssen F, Ness T, Sibai AM, Mackensen F, Wolf A, Hrisomalos N, Heiligenhaus A, Spital G, Jo Y, Gomi F, Ikuno Y, Akesbi J, LeHoang P, Adan A, Mahendradas P, Khairallah M, Guthoff R, Ghandour B, Küçükerdönmez C, Kurup SK. Can J Ophthalmol. 2012 Jun;47(3):269-74.

19. Asena L, Akova YA, Cetinkaya A, Kucukerdonmez C.The effect of topical bevacizumab as an adjunctive therapy for corneal neovascularization. Acta Ophthalmol. 2012 [Epub ahead of print]

20. Öner V, Küçükerdönmez C, Akova YA, Çolak A, Karalezli A. Topical and subconjunctival bevacizumab for corneal neovascularization in an experimental rat model. Ophthalmic Res. 2012;48(3):118-23.

21. Sizmaz S, Küçükerdönmez C, Pinarci EY, Karalezli A, Canan H, Yilmaz G. The effect of smoking on choroidal thickness measured by optical coherence tomography. Br J Ophthalmol. 2013 May;97(5):601-4.

22. Altan-Yaycioglu R, Kucukerdonmez C, Karalezli A, Corak F, Akova YA. Astigmatic changes following pterygium removal: Comparison of 5 different methods. Indian J Ophthalmol. 2013 Mar;61(3):104-8.

23. Akar EE, Oner V, Küçükerdönmez C, Aydın Akova Y. Comparison of subconjunctivally injected bevacizumab, ranibizumab, and pegaptanib for inhibition of corneal neovascularization in a rat model. Int J Ophthalmol. 2013 Apr 18;6(2):136-40.

24. Bayar SA, Kucukerdonmez C, Oner O, Akova YA. Subconjunctival bevacizumab in the impending recurrent pterygia. Int Ophthalmol. 2014 Jun;34(3):541-7.

25. Zengin MO, Cinar E, Kucukerdonmez C. The effect of nicotine on choroidal thickness. Br J Ophthalmol. 2014 Feb;98(2):233-7.

26. Kucukerdonmez C, Karalezli A, Zengin MO, Akova YA. Vascularization of conjunctival autografts in pterygium surgery: comparison of fibrin glue with sutures. Eur J Ophthalmol. 2014 Nov-Dec;24(6):824-9.

27. Sizmaz S, Kucukerdonmez C, Kal A, Pinarci EY, Canan H, Yilmaz G. Retinal and choroidal thickness changes after single anti-VEGF injection in neovascular age-related macular degeneration: ranibizumab vs bevacizumab. Eur J Ophthalmol. 2014 Nov-Dec;24(6):904-10.

28. Zengin MO, Elmas Z, Cinar E, Kucukerdonmez C. Choroidal thickness changes in patients with migraine. Acta Neurol Belg 2015 Mar;115(1):33-7.

29. Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. The effect of caffeine on choroidal thickness in young healthy subjects. Cutan Ocul Toxicol. 2014 May 27:1-5.

30. Karalezli A, Kucukerdonmez C, Akova YA, Koktekir BE. Does topical bevacizumab prevent postoperative recurrence after pterygium surgery with conjunctival autografting? Int J Ophthalmol. 2014 Jun 18;7(3):512-6.

31. Zengin MO, Öz T, Baysak A, Cinar E, Kucukerdonmez C. Changes in choroidal thickness in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2014 Jul-Aug;45(4):298-304.

32. Kucukerdonmez C, Gelisken F, Yoeruek E, Bartz-Schmidt KU, Leitritz MA. Switching intravitreal anti-VEGF treatment in neovascular age-related macular degeneration. Eur J Ophthalmol. 2015 Jan-Feb;25(1):51-6.

33. Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Yilmaz S, Kocaturk T, Kucukerdonmez C. Choroidal thickness changes in patients with pseudoexfoliation syndrome. Int Ophthalmol 2015 Aug;35(4):513-7.

34. Zengin MO, Karahan E, Yilmaz S, Cinar E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. Association of choroidal thickness with eye growth: a cross-sectional study of individuals between 4 and 23 years. Eye (Lond). 2014 Dec;28(12):1482-7.

35. Karahan E, Tuncer I, Zengin MO, Kucukerdonmez C, Kaynak S. Spontaneous resolution of macular edema after silicone oil removal. Int J Ophthalmol. 2014 Dec 18;7(6):1005-9.

36. Karalezli A, Celik G, Koktekir BE, Kucukerdonmez C. Evaluation of choroidal thickness using spectral-domain optical coherence tomography in patients with migraine: a comparative study. Eur J Ophthalmol. 2015 Jul-Aug;25(4):338-42.

37. Cinar E, Zengin MO, Kucukerdonmez C. Evaluation of corneal endothelial cell damage after vitreoretinal surgery: comparison of different endotamponades. Eye (Lond). 2015; 29(5): 670-4.

38. Cinar E, Zengin MO, Kucukerdonmez C. Prevalence and clinical characteristics of myelinated retinal nerve fibres: a cross-sectional study of Turkish individuals between 8 and 75 years. Acta Ophthalmol. 2015 Nov;93(7):e599-600.

39. Kal A, Kal O, Eroglu FC, Öner O, Kucukerdonmez C, Yılmaz G. Evaluation of choroidal and retinal thickness measurements in adult hemodialysis patients using spectral-domain optical coherence tomography. Arq Bras Oftalmol. 2016 ;79(4):229-32.

40. Karti O, Zengin MO, Cinar E, Tutuncu M, Karahan E, Celik A, Kucukerdonmez C. Effect of 1- and 6-Hour-Delayed Corneal Collagen Cross-Linking on Corneal Healing in a Rabbit Alkali-Burn Model: Clinical and Histological Observations. Cornea. 2016;35 (12):1644-1649.

41. Mansour AM, Sheheitli H, Kucukerdonmez C, Sisk RA, Moura R, Moschos MM, Lima LH, Al-Shaar L, Arevalo JF, Maia M, Foster RE, Kayikcioglu O, Kozak I, Kurup S, Zegarra H, Gallego-Pinazo R, Hamam RN, Bejjani RA, Cinar E, Erakgün ET, Kimura A, Teixeira A. Intravitreal Dexamethasone Implant in Retinitis Pigmentosa-Related Cystoid Macular Edema. Retina. 2018 Feb;38(2):416-423.

42. Mansour AM, Chhablani J, Arevalo JF, Wu L, Sharma R, Sinawat S, Sujirakul T, Assi A, Vélez-Vázquez WM, Mansour MA, Kayikcioglu O, Kucukerdonmez C, Kal A. Retinal detachment in albinism. Clin Ophthalmol. 2018 Apr 5;12: 651-656.

43. Mansour AM, Stewart MW, Yassine SW, Mehanna CZ, Casella AMB, Hamam RN, Chhablani J, Lima LH, Shinojima A, Kaneko H, Younis MH, Shahin HK, Jalali S, Kucukerdonmez C, Saatci AO, Chakurkar R, Shields CL. Unmeasurable small size superficial and deep foveal avascular zone in nanophthalmos: the Collaborative Nanophthalmos OCTA Study. Br J Ophthalmol. 2018 Oct 15. pii: bjophthalmol-2018-312781. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-312781. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30322954

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Glokomda Retinal Sinir Lifi Tabakası Hasarı ve Görme Alanı. Türk Oft. Gaz. 2000; Vol. 15: 439-444.

2. Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı Değişimleri: 3 yıllık Yüksek Rezolüsyonlu Perimetre İzlemi. Türk Oft. Gaz. 2000; Vol. 15: 483-487.

3. Akman A, Küçükerdönmez C, Aydın P. Normal Basınçlı Glokom Olgularında Görme Alanı Kaybının Yüksek Rezolüsyonlu Perimetre ile İzlemi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2001; 8(1): 60-64.

4. Küçükerdönmez C, Akova YA, Dursun D. Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi. 2003; 14(3): 172-177.

5. Kurtboğan E, Akova YA, Küçükerdönmez C. Viral Etyolojili İmmün İnterstisyel Keratitlerde Tedavi Yaklaşımları Ve Sonuçları. MN-Oftalmoloji Dergisi 2006;13(2):103-107

6. Küçükerdönmez C, Akova YA, Öktem Ç, Gedik S, Yılmaz G. Yüksek Miyopi ve Kataraktlı Hastalarda Fakoemülsifikasyon ve Göziçi Lens İmplantasyonu Sonuçları. Türk Oft. Gaz. Eylül-Ekim 2007; Vol. 37: 348-54.

7. Kanık İ, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Altınörs DA, Akova YA. Yeni Kuşak Antidepresan ve Antipsikotiklerin Göz Yüzeyine Etkileri. T Klin Oftalmoloji. 2008;17: 272-5.

8. Karalezli A, Borazan M, Küçükerdönmez C, Akova YA. Farklı Konsantrasyonlardaki Topikal Sodyum Hiyalüronat Göz Damlalarının Kuru Göz Tedavisindeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji. 2010;19(2):78-83.

9. Karalezli A, Borazan M, Küçükerdönmez C, Akman A, Akova YA. Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat‘ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Glokom-Katarakt. 2009; 4(2):104-108.

10. Bayar SA, Küçükerdönmez C, Adıbelli FM, Suveren EH, Yılmaz G, Akman A, Akova YA. Neovasküler Glokom Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Uygulamasının Uzun Dönemdeki Etkinliği. Glokom-Katarakt. 2009; 4(4):210-215.

11. Gedik Ş, Akman A, Küçükerdönmez C, Yılmaz G, Akova YA. Karotid Arter Tıkanıklığı, Oküler İskemik Sendrom ve Neovasküler Glokom İlişkisi: Olgu Sunumu. T. Oft. Gaz. 2003; 33: 39-44.

12. Gedik Ş, Küçükerdönmez C, Akova YA, Bilezikçi B. Granülomatöz Üveitli Bir Olguda İntraoküler Lens Eksplantasyonu. MN-Oftalmoloji Dergisi 2004;11(4):341-343

13. Küçükerdönmez C, Akova YA. Üveitin Ön Segment Komplikasyonlarında Cerrahi Tedavi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008; 1(2):119-129

14. Kanık İ, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Akova YA. Yeni Kuşak Antidepresan Ve Antipsikotiklerin Göz Yüzeyine Etkileri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008; 17: 272-5.

15. Küçükerdönmez C, Akova YA, Aksoy S, Süllü Y. Noktasal İç Koroidopati'ye Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon Gelişen Bir Olguda Vitre İçi Bevacizumab Tedavisi. Retina-Vitreus Dergisi. 2010 18(2):163-166.

16. Zengin MÖ, Küçükerdönmez C. Benign prostat hiperplazisi tedavisinde alfa adrenoreseptör blokörlerinin kullanımına bağlı olarak gelişen intraoperatif gevşek (floopy) iris Sendromu (IFIS). The Cystoscope 2013:1 (16-21)

17. Zengin MÖ, Karahan E, Özyurtlu F, Tuncer İ, Pekel N, Çınar E, Küçükerdönmez C. Kan Basıncı Regülasyonun Koroid Kalınlığına Etkisi. Retina-Vitreus 2014;22:213-216.

18. Zengin MÖ, Karahan E, Çınar E, Küçükerdönmez C. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastaların Ön Segment Parametrelerinin Optik Düşük Koherens Reflektometri Cihazı ile Değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2014;9:97-100

19. Sızmaz S, Küçükerdönmez C, Çetinkaya A, Akova YA. Toksik Ön Segment Sendromu için Yeni Bir Etken: Fibrin Yapıştırıcı. Türk Oftalmoloji Dergisi 2014;44(4):280-283.

20. Zengin MÖ, Çınar E, Küçükerdönmez C. Skleral Çevreleme ve Vitrektomi Cerrahisi Sonrası Dev Makula Deliği Gelişimi. Türk Oftalmoloji Dergisi 2015;45(2):79-80.

C. Diğer yayınlar :

1. Kucukerdonmez C, Akova YA. Fibrin Glue Use and Recent Surgical Developments in Pterygium: Part I”, Contemporary Ophthalmology, Biweekly Publication for Continuing Medical Education in Ophthalmology Vol. 8, Number 3, 1-6, 2009.

2. Kucukerdonmez C, Akova YA. Fibrin Glue Use and Recent Surgical Developments in Pterygium: Part I”, Contemporary Ophthalmology, Biweekly Publication for Continuing Medical Education in Ophthalmology Vol. 8, Number 4, 1-6, 2009.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1. Kucukerdonmez C, Akova YA, Akman A, Aydin P. Effectiveness of Suture Adjustment in Penetrating Keratoplasty. 3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. July 13-16, 2000; İstanbul, Turkey.

2. Kucukerdonmez C, Tayanc E, Yilmaz G, Aydin P. Indocyanine Green Angiography in Evaluating Elschnig's Spots. XIII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE) June 3-7, 2001; İstanbul, Turkey.

3. Aydin P, Bozbeyoglu S, Kucukerdonmez C, Akman A, Oto S, Yilmaz G, Akova YA. Glare Sensitivity Results of Different Intraocular Lenses. European Association of Vision and Eye Research (EVER). October 10-13, 2001; Alicante, Spain.

4. Akova YA, Kucukerdonmez C. Cataract Surgery Results in Behçet's Disease. XX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS). 7-11 September, 2002; Nice, France.

5. Yilmaz G, Kucukerdonmez C, Gedik S, Akova YA. Intravitreal Injection of Triamcinolone for Retinal Vein Occlusion. European Association of Vision and Eye Research (EVER) October 8-11, 2003, Heidelberg, Germany.

6. Kucukerdonmez C, Akova YA, Gedik S, Yılmaz G. Phacoemulsification in Patients with High Myopia. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. April 12-16, 2003; San Francisco, CA, USA.

7. Kucukerdonmez C, Dursun D, Akova YA. Comparison of Conjunctival Autograft with Amniotic Membrane Transplantation for Pterygium Surgery. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. April 12-16, 2003; San Francisco, CA, USA.

8. Akova YA, Kucukerdonmez C, Dursun D. Comparison of Conjunctival Autograft with Amniotic Membrane Transplantation for Pterygium Surgery: Long-Term Results. World Cornea Congress. April 13-15, 2005; Washington DC, USA.

9. Akova YA, Karalezli A, Küçükerdönmez C, Altan-Yaycıoğlu R. Suturation Versus Fibrin Glue in Pterygium Surgery with Conjunctival Autograft Transplantation. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. April 27-May 1, 2007; San Diego, USA.

10. Kucukerdonmez C, Akova YA, Karalezli A. Fibrin Glue Versus Sutures for Amniotic Membrane Transplantation in Pterygium Surgery. World Ophthalmology Congress, 28 June-2 July 2008, Hong Kong, CHINA.

11. Kucukerdonmez C, Akova YA, Altınörs DD. Outcomes of scleral-fixated foldable intraocular lenses in aphakic eyes. XVII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE) June 13-16, 2009; Amsterdam, Holland.

12. Kucukerdonmez C, Oner V, Akova YA. Comparison of Subconjunctivally Injected Bevacizumab, Ranibizumab, and Pegaptanib for Inhibition of Corneal Neovascularization in Experimental Rat Model. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. April 9–14, 2013, San Francisco, CA, USA

13. Kucukerdonmez C, Cınar E, Zengin MO, Erakgun T. Effectiveness of Dexamethasone Intravitreal Implant in Refractory Macular Edema Due to Retinitis Pigmentosa. American Society of Retina Specialists (ASRS) Annual Meeting 11-14 July 2015, Vienna, Austria

14. Kucukerdonmez C, Cinar E, Zengin MO. Evaluation of corneal endothelial cell damage after vitreoretinal surgery: comparison of different endotamponades 15th EURETINA Congress - 2015, 17 - 20 September, Nice, France.

15. Kucukerdonmez C, Oner O, Ozturk T, Cinar E, Ayhan Z, Oner H, Saatci AO. Comparison of half-fluence photodynamic therapy and sub-treshold micropulse laser in treatment of chronic central serous retinopathy 17th EURETINA Congress - 2017, 7-10 September, Barcelona, Spain.

16. Kucukerdonmez C, Mansour AM, Chhablani J, Arevalo JF, Wu L, Sharma R, Sinawat S, Sujirakul T, Assi A, Vélez-Vázquez WM, Mansour MA, Kayikcioglu O, Kal A. Retinal detachment in albinism. 18th EURETINA Congress – 2018, 20-23 September, Vienna, Austria.

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan posterler :

1. Yilmaz G, Kucukerdonmez C, Gedik S, Akova YA. Consecutive Development of Optic Neuropathy, Cilioretinal Artery and Central Retinal Vein Occlusion in a patient with Chronic Renal Failure. European Association of Vision and Eye Research (EVER) October 8-11, 2003, Heidelberg, Germany.

2. Gedik S, Kucukerdonmez C, Yilmaz G, Akova YA. Intravitreal Triamcinolone Treatment fo Diabetic Macular Edema. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology. June 18-22, 2004; İstanbul, Turkey.

3. Bilgic A, Gelisken F, Kucukerdonmez C, Voelker M, Bartz-Schmidt KU. Assessment of the Morphological Outcome of the Macula After Full Macular Translocation by Optical Coherence Tomography: One Year Follow Up Results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). April 30-May 4 2006; Fort Lauderdale, Florida,USA.

4. Akova YA, Kucukerdonmez C, Gungor SG. Topical and Subconjunctival Bevacizumab Treatment in Patients with Ocular Surface Diseases. 9th Congress of the International Society of Dacriology and Dry Eye. 16-18 May 2008, İstanbul, TURKEY.

5. Kucukerdonmez C, Oner V, Akova YA. The Effects of Bevacizumab (Avastin) on Angiogenesis in the Rat Cornea: Comparison of Topical versus Subconjunctival Injection in a Model Corneal Angiogenesis. World Ophthalmology Congress, 28 June-2 July 2008, Hong Kong, CHINA.

6. Akova YA, Kucukerdonmez C, Gedik S. Results of Phacoemulsification in Patients with Uveitis, Sixth International Symposium on Uveitis, International Uveitis Study Group, Venezia-Mestre, Italy, 2004.

7. Akova YA, Gungör SG, Kucukerdonmez C. Intraoperative Intravitreal Triamcinolone Acetonide During Phacoemulsification in Uveitic Patient. American Academy of Ophthalmology (AAO) and European Society of Ophthalmology (SOE) Joint Meeting, Atlanta, USA, 2008.

8. Güngör SG, Akova YA, Kucukerdonmez C, Colak M. The Predictability of Fluorescein Angiography Findings in Determining Behçet’s Disease. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE). June 12-15, 2008, Cappadocia, TURKEY.

9. Kucukerdonmez C, Akova YA, Karalezli A. The effect of topical bevacizumab on postoperative recurrence after pterygium surgery with conjunctival autograft and Mitomycin C. XVII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE) June 13-16, 2009; Amsterdam, Holland.

10. Kucukerdonmez C, Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I. The effect of caffeine on choroidal thickness in young healthy subjects. The 5th COPHy Congress. March 20-23, 2014, Lisbon, Portugal.

11. Cinar E, Kucukerdonmez C, Zengin MO, Egrilmez S. Changes in distance and near visual acuity, anterior chamber depth and refractive status after YAG capsulotomy in patients with multifocal IOLs. 19th ESCRS Winter Meeting, 20-22 February 2015, Istanbul, Turkey.

12. Kucukerdonmez C, Mansour AM, Sheheitli H, Sisk RA, Moura R, Moschos MM, Lima LH, Al-Shaar L, Arevalo JF, Maia M, Foster RE, Kayikcioglu O, Kozak I, Kurup S, Zegarra H, Gallego-Pinazo R, Hamam RN, Bejjani RA, Cinar E, Erakgün ET, Kimura A, Teixeira A. Intravitreal Dexamethasone Implant in Retinitis Pigmentosa-Related Cystoid Macular Edema. American Academy of Ophthalmology (AAO) Meeting, 15-18 Oct 2016, Chicago, USA.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1. Küçükerdönmez C, Eren E, Yılmaz G, Akova YA. Katarakt Cerrahisi Sonrası Arka Kapsüler Neovaskülarizasyon Gelişen Bir Olguda İntravitreal Bevacizumab Uygulaması. TOD XXVIII. Kış Sempozyumu, Bursa, 2007.

2. Adıbelli F, Yılmaz G, Küçükerdönmez C, Akova YA. Orak Hücre Retinopatisinde İntravitreal Bevacizumab Kullanımı. TOD XXVIII. Kış Sempozyumu, Bursa, 2007.

3. Karalezli A, Küçükerdönmez C, Akova YA, Altan-Yaycıoğlu R, Borazan M. Pterjium cerrahisinde fibrin yapıştırıcının yeri. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

4. Öner V, Küçükerdönmez C, Karalezli A, Akova YA, Altan-Yaycıoğlu R. Pterjium cerrahisinde amniyotik membran transplantasyonu: sütürasyon ve fibrin yapıştırıcı kullanımının karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

5. Hülya Yılmaz E, Küçükerdönmez C, Adıbelli FM, Yılmaz G, Akman A, Akova YA. Neovasküler Glokom Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Uygulaması: Kısa Dönem Sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

6. Küçükerdönmez C, Akova YA, Öner V. Rat Deneysel Korneal Neovaskülarizasyon Modelinde Topikal Ve Subkonjonktival Bevacizumab Uygulamalarının İnhibitör Etkilerinin Karşılaştırılması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008.

7. Çorak F, Küçükerdönmez C, Karalezli A, Akova YA. Pterjiyum Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı: Konjonktival Otogreft ve Amniyotik Membran Transplantasyonu Sonuçlarımızın Karşılaştırılması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008.

8. Küçükerdönmez C, Akova YA, Altınörs DD. Afakik Gözlerde Skleral Fikse Edilen Katlanabilir Hidrofobik Göziçi Lenslerinin Klinik Sonuçları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2009.

9. Küçükerdönmez C, Akova YA, Yılmaz G, Aydın P. Oküler Toksoplazmozis Olgusunda Nadir Rastlanan Bir Klinik Tablo: Nöroretinit. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 2001.

10. Yılmaz G, Küçükerdönmez C, Akkoyun İ, Akova YA. Retina Dekolmanı Olgularında Ağır Silikon Yağı Kullanımının Etkinlik ve Güvenilirliği. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

11. Dursun D, Küçükerdönmez C, Akova YA. İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Uygulamasının Ön Segment Etkileri. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

12. Öner V, Küçükerdönmez C, Akova YA, Yılmaz G. Eales hastalığında intravitreal bevacizumab uygulaması. TOD 41. Ulusal Kongresi, Antalya, 2007.

13. Küçükerdönmez C, Akova YA, Karalezli A. Topikal Bevacizumab Kullanımının Pterijiyum Cerrahisi Sonrasında Rekürrens Gelişiminin Önlenmesinde Etkinliğinin Belirlenmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008.

14. Çorak F, Küçükerdönmez C, Akova YA. İris ve Koroid Kolobomlu Bir Hastada Fakoemülsifikasyon Cerrahisi-Olgu Sunumu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2008.

15. Küçükerdönmez C, Zengin MO, Çınar E, Yılmaz S, Karahan E, Tuncer İ. Çocuk ve Genç Erişkin Çağında Koroid Kalınlığı Değişimi. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,6-10 Kasım 2013.

16. Küçükerdönmez C. Pterjiyum Etyopatogenez ve Kliniği. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,5-9 Kasım 2014.

1. Küçükerdönmez C, Bayar SA. “Ophthalmology”, Refraktif Cerrahi Bölüm Çevirisi. Yazarlar: Myron Yanoff, Jay S. Duker. Çeviri Editörü: T. Bavbek (Çeviri Editörü), Hayat Tıp Kitapçılık, ISBN : 978-9944-181-01-3, İstanbul, 2007

2. Küçükerdönmez C. “Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Nöro-oftalmoloji”, Optik Kiyazma Bölüm Çevirisi. Yazarlar: Peter J. Savino, Helen Danesh-Meyer, Çeviri Editörü: Şansal Gedik, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-975-8081-04-2, İstanbul, 2008.

3. Küçükerdönmez C. “Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Retina”, Maküler Hastalıklar Bölüm Çevirisi. Yazarlar: J. Arch McNamara, Çeviri Editörü: C. Küçükerdönmez, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-605-4089-10-9, İstanbul, 2008.

4. Küçükerdönmez C. “Özet ve Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Kornea”, Cerrahi ve Komplikasyonlar Bölüm Çevirisi. Yazarlar: Christopher J. Rapuano, Wee-Jin Heng, Çeviri Editörü: Özlem Evren, Seri Çeviri Editörü: YA. Akova. Veri Medikal Yayıncılık, ISBN: 978-605-4089-17-8, İstanbul, 2009.

A. Kitap Bölüm Yazarlığı :

1. Küçükerdönmez C, Aydın P. Yüksek çözünürlük perimetrisi (HRP). Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi, ISBN: 975-98546-1-9, İstanbul, 2006

2. Yılmaz G, Küçükerdönmez C. Anjiyogenesis ve VEGF. Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H. (Editör). Göz Hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. İstanbul Retina Enstitüsü yayınlar, ISBN: 978-605-88928-0-4, İstanbul, 2010.

3. Akova YA, Küçükerdönmez C. Kornea hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H. (Editör). Göz Hastalıkları ve anti-VEGF tedavi. İstanbul Retina Enstitüsü yayınlar, ISBN: 978-605-88928-0-4, İstanbul, 2010.

4. Küçükerdönmez C, Zengin MÖ. İntravitreal Enjeksiyonlar. O’Dwyer P, Akova YA. Temel Göz Hastalıkları (Editör). Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-975-277-592-3, Ankara, 2015.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.