alt

Göz Kuruluğu ve Tedavi Yöntemleri


'Sulu Gözler' için tıbbi terim Epiphora'dır. Gözlerin çok fazla gözyaşı üretmesi veya gözyaşını düzgün bir şekilde tahliye edememesi durumudur.


Sulu Gözlere vücudumuzun doğal olarak ürettiği karmaşık bir kimyasal sıvı neden olur. Bu kimyasallar mikropları öldürür ve gözlerinizi temiz, beslenmiş ve korunmuş halde tutar. Ayrıca korneaya, net görüş için ışığı doğru bir şekilde odaklamaya yardımcı olan son cilasını verirler.


Sulu Gözlerin Nedenleri
- Kuru göz sendromu
- Tıkalı gözyaşı kanalı
- Anormal bir göz kapağı şekil bozuklukları
- Alerji veya enfeksiyon (konjonktivit)


Epiphora'dan herkes etkilenebilir. Bu durum bulanık görme, ağrılı göz kapakları, kızarıklık ve genel göz rahatsızlığına neden olabilir. Soğuk rüzgara veya soyulmuş soğanlara maruz kaldığında gözlerinizin sulanması normaldir, bu aşırı gözyaşı üretiminden kaynaklanır ve genellikle kendi kendine geçer. Bununla birlikte, kalıcı sulu gözler, tıkanmış göz yaşı bezlerine (özellikle bebeklerde) işaret eder. Göz yaşı kanal tıkanıklığı, cerrahi prosedürler kullanarak veya göz yaşı sıvısının akması için alternatif bir yol oluşturarak tedavi edilebilir.


Yukarıda saydığımız nedenlerden en fazla gözlemlenenleri, Kuru Göz Sendromu ve Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğudur. Kuru Göz ve Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu


Gözyaşı tabakası, gözün dış yüzeyindeki üç katmandan oluşur ve günlük görme ve göz rahatlığından büyük ölçüde sorumludur. Gözyaşı tabakası bozulduğunda veya dengesi bozulduğunda, göz yüzeyi kolayca tahriş olur ve kırmızı, sulu, kaşınma hissi ile birlikte genel olarak rahatsız bir hal alabilir. Göz yaşı bezlerinin Yağ üretimi engellendiğinde veya bu işlem herhangi bir nedenle bozulduğunda, göz yüzeyinin sulu tabakası açıkta kalır. Bu durum, kuru göz sendromunun temel nedenidir.


Semptomlar neler?
Kuru göz belirtileri şunları içerir:
- Göz yüzeyinde ağırlık hissi
- Yanma, batma hissi
- Özellikle rüzgara maruz kaldığında veya araba kullanırken sulanan gözler
- Görme kalitesinde değişkenlik
- Gölgelenme veya çift görme
- Özellikle günün sonuna doğru gözlerde yoğun bir yorgunluk hissi
- Kontakt lensleri rahat kullanamama


Kuru Göz ve Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu nedir?
Gözyaşı filmi, göz yüzeyini koruyan müsin, gözyaşı ve yağdan oluşan karmaşık bir yapıdır. Gözyaşı filmi tehlikeye girdiğinde, çoğu Kuru Göz ve Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu (Meibomian Bezi Disfonksiyonu) ile ilişkilendirilen çeşitli semptomlarla sonuçlanır. Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu daha yaygın gözlemlenen bir durumdur. Kuru Göz semptomları üzerinde daha uzun vadeli bir etkiye sahip olduğundan, gözyaşı eksikliği sorunları ile Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu arasında bir ayrım yapmak ve teşhisi bu yönde belirlemek doğru tedavi açısından önemlidir.


Müsin tabakası
Gözyaşı filminin altındaki müsin (mukoza) tabakası "yapışkan" bir temel sağlar ve göz yüzeyinde koruyucu bir bariyer görevi görür.


Sulu Katman
Sulu tabaka, gözyaşı bezleri tarafından üretilen gözyaşlarından oluşan merkez tabakadır.


Lipit tabakası
Son olarak, gözyaşı filminin üst “yağlı” lipid tabakası, meibomian bezlerinden üretilen lipidler veya yağlardan oluşur. Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu olduğunda, bu bezler stabil bir gözyaşı filmi için gerekli olan yağı sürekli olarak üretmez ve sulu tabaka buharlaşır.


Göz Kuruluğunun sebepleri nelerdir?
Kuru göz belirtilerinin alt nedeleri
Göz kuruluğu genellikle gözlerimizin yüzeyinde bir kalkan görevi gören gözyaşı filmindeki bir dengesizlikten kaynaklanır. Gözyaşı filmi dengesizliğinin başlıca iki nedeni vardır. Birincisi gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile, gerçek azalmış gözyaşı üretiminin nadir bir durum olduğunu öğrendik. Bu araştırmalar ışığında, sorunun neredeyse her zaman göz kapaklarımızdaki küçük Meibomian Bezlerinin tıkanmasından kaynaklandığını öğreniyoruz. Bu bezler, gözyaşı filminin üst tabakasını oluşturan ve uzun süreli görsel rahatlık için gerekli olan temel koruyucu unsur olan uçucu yağlar üretir.


Meibomian bezleri bloke olduğunda veya bezler herhangi bir nedenle tehlikeye girdiğinde, göz yüzeyi açığa çıkar. Bu durum, kuru göz sendromu belirti ve semptomlarına yol açar. Bu, Meibomian Bezi Disfonksiyonu veya Meibomian Bezi Fonksiyon Bozukluğu olarak bilinir. Meibomian Bezi Disfonksiyonu'nun teşhis edilmesi ve yönetilmesi kolaydır. Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu tedavisi, kuru göz sendromunun uzun süreli tedavisi için esastır.


Kuru göz belirtilerinin başlıca nedeni: göz kapaklarındaki tıkalı bezler
Neyse ki, Kuru Göz hastalarının çoğu, Kuru Göz'ün yaygın bir semptomu olan aşırı gözyaşı üretimi ile sağlıklı gözyaşı üretimine sahiptir. Göz kuruluğunun temel nedeni genellikle gözyaşı üretimi olmadığı için, göz doktorunuz, bez tıkanıklıklarını ve göz kapaklarınızdaki Meibomian Bezlerinin yapısını kontrol etmelidir.


Göz kapaklarına takılan tozlar, birikintiler, dijital cihaz ve bilgisayar kullanımı ve kadınların makyaj yapmasından dolayı zamanla bez tıkanıklıkları oluşabilir. Miebomian Bezi Disfonksiyonu veya Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu, en sık 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde tespit edilirken, durum yaşa göre ayrım yapmaz. Bu rahatsızlıklar çocuklarda ve genç erişkinlerde de görülmektedir. Bu nedenle Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu kontrolü düzenli göz muayenenizin bir parçası olmalıdır. Meibomian Bezi Disfonksiyonu, erken yakalanırsa, kronik kuru göz semptomlarından kaçınmanın en iyi yoludur. Daha da önemlisi, önemli kalıcı bez kaybı potansiyelini önleyebilirsiniz.


Kuru göz nedenleri
Kuru Göz Sendromu ve kronik Kuru Göz semptomlarının günlük yaşam üzerinde önemli etkileri olabilir. Okuma, dijital ekranlar ve bilgisayarda çalışma, açık havada eğlenme veya televizyon izleme gibi basit aktiviteleri engelleyebilir. Kuru Göz semptomlarının engellediği günlük aktiviteler, aynı zamanda Kuru Göze durumunun devam etmesine katkıda bulunan aktivitelerdir.


Örneğin, bilgisayarlara veya dijital cihazlara uzun süre bakmak, göz kırpma oranlarının azalmasına katkıda bulunabilir. Göz kırpma, yağ üreten Meibomian Bezlerini aktive etmek ve bu yağları gözün yüzeyine yaymak için gereklidir. Göz kırpma oranları düştüğünde, bezlerin uzun vadeli işlevselliğini etkiler. Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu erken tespit edilip tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan hasara yol açabilir. Kuru Göz semptomlarının alevlenmesine neden olan diğer faktörler kuru iklimler, duman, kapalı hava sirkülasyonu, klimalar ve rüzgardır.


Tıbbi durmlar ve farklı hastalıklar nedeniyle gelişebilecek kuru göz nedenleri
Kronik Göz Kuruluğu semptomlarına katkıda bulunan çevresel faktörlerin yanı sıra, Kuru Göz semptomlarına neden olabilecek çeşitli hastalıklar, ilaçlar veya tıbbi prosedürler vardır. Aşağıdaki tıbbi durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız veya bu tedavilerden herhangi birini alıyorsanız, Göz Kuruluğu semptomlarınızın temel nedenini bulmak için göz doktorunuzla görüşmelisiniz.


Aşağıdakiler, kronik Göz Kuruluğu Belirtilerine yol açabilecek yaygın durumlar veya tedaviler şu şekilde sıralanabilir:
- Romatoid Artrit, Sjögren sendromu, tiroid hastalığı ve lupus
- Beta blokerler, antihistaminikler, diüretikler ve anksiyete ilaçları gibi ilaçlar
- LASIK cerrahisi gibi refraktif cerrahi
- Yan etkisi Göz Kuruluğu olarak belirtilmiş reçeteli ve reçetesiz ilaçlar
- Blefarit olarak adlandırılan şişmiş, kırmızı tahriş olmuş göz kapakları
- Göz kapaklarının dışa dönmesi (ektropion) ve göz kapaklarının içe dönmesi (entropion) - Uzun süre kontakt lens kullanımı


Kuru Göz Sendromunda Teşhis nedir?
Meibomian bez dizfonksiyonu (Meibomian Bezi Disfonksiyonu)
Çoğu doktorun gözyaşı üretimi eksikliğine odaklanmış olması nedeniyle, Kuru Gözün nedeni geçmişte kolayca teşhis edilememiştir. Son 20 yılda Kuru Göz nedenleri üzerine pek çok araştırma yapılmıştır ve artık Kuru Göz semptomları gösteren hastaların çoğunda gözyaşı üretiminin birincil problem olmadığı bilinmektedir. Aslında, Göz Kuruluğunun bir nedeni olarak gözyaşı eksikliği oldukça nadirdir. Kuru Göz semptomları olan hastaların ezici çoğunluğu için, göz kapaklarındaki tıkanmış bezler (Meibomian bezleri), Kuru Göz Belirtilerinin temel nedenidir. Gözyaşı filmini korumak için uçucu yağların yetersiz üretimi, gözü açıkta bırakır ve Kuru Göz semptomlarına neden olur. Uzun süreli gözyaşı filmi sağlığını sağlamak ve Göz Kuruluğu semptomlarını önlemek için Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu en erken aşamalarında tespit etmek zorunludur.


Bugün, Meibomian bezi fonksiyonunu ve yapısını değerlendirmek için göz muayeneniz sırasında yapılabilecek çeşitli testler vardır. Meibomian bezinin işlevini ve yapısını değerlendirmek, uygun bir tedavi planı belirleme için esastır.


Bez fonksiyonu ve gözyaşı filmi sağlığının değerlendirilmesi
Bez fonksiyonunu kontrol ederken amaç, Meibomian bezlerinin doğru miktarda yağ salgılayıp salgılamadığını ve yağın doğru kıvamda olup olmadığını değerlendirmektir. Bez fonksiyonunun değerlendirilmesi, bezlerden ne çıktığını gözlemlemek için göz kapaklarının üzerine az miktarda kontrollü basınç uygulanmasını gerektirir. Bu basınç bir alet yardımı ile uygulanabilir veya doktor parmağını hafifçe baskı için kullanabilir. Basınç çok hafiftir ve herhangi bir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Bu basit işlem, yüksek parlak bir ışık altında uygulanır, böylece doktor bez salgılarını büyüteç altında görebilir.


Teşhisi, meibomian bez yapısının durumunu anlatıyor
Meibomian bezlerinin yapısını değerlendirmek, Meibomian bezi disfonksiyonunun uzun vadede nasıl tedavi edileceğini anlamak için çok önemlidir.
Göz Yaşı Bezi Fonksiyon Bozukluğu tedavi edilmediği takdirde, vücutta kullanılmayan kaslara olana çok benzer şekilde bezler atrofiye başlayabilir. Göz yaşı bezleri fonksiyonlarını kalıcı olarak kaybettikleri durumda, bez işlevini geri kazanmanın bir yolu olmadığından, bez kaybı ciddi bir uzun vadeli sorun oluşturabilir.


Hangi Tedaviler mevcuttur?
Birçokları için semptomları yönetmek sinir bozucu bir süreçtir. Etkili Kuru Göz tedavisinin anahtarı, semptomların altında yatan nedeni anlamak ve bu nedenleri ortadan kaldırmaya dayanır.


EYE-LIGHT göz kuruluğu tedavisi nedir?
Eye-Light, gözleri sağlıklı, nemli ve rahat tutmak için düzgün çalışması gereken Meibomian bezlerinin tıkanmasını veya arızalanmasını önler. Eye-Light tedavisi gören hastaların %85'i, sadece 1 uygulamadan sonra gözle görülür iyileşmeler bildirmektedir. Şiddetli semptomları olan hastalar daha iyi ve daha uzun süreli sonuçlar elde etmek için dört seansa kadar Eye-Light tedavisi görmelidir.


IPL ışık nedir?
Tedaviler, Meibomian Bezi Disfonksiyonu ve Kuru Gözlerin tedavisi için nazik ancak etkili araçlar olan Yoğun Atımlı Işık (IPL) ve Düşük Seviyeli Işık Terapisinin (LLLT) birlikte uygulanması işlemidir. Eye-Light'tan sadece birkaç saat sonra hastalar semptomlarında gözle görülür iyileşmeler olduğunu bildirmektedir.

NETGÖZ BLOG İÇERİKLERİ
GÖZ HASTALIKLARI & TEDAVİLERİ

alt Op. Dr. Hakan Türker PRK No-Touch Lazer Göz Ameliyatı
PRK No-Touch (Göze Dokunmadan) Lazer Göz Ameliyatı Hakkında
alt Op. Dr. Nami Torunoğlu Katarakt Hakkında 9 Efsane
Katarakt, görme kaybının en yaygın nedenlerinden biridir. Tıpta en çok yanlış anlaşılan hastalıklardan
Katarakt
10 Kasım 2020
alt Op. Dr. Behram Yıldırımşimşek Kornea Hastalıkları ve Tedavileri
Korneayı bir kamera merceğinin önü olarak düşünebilirsiniz. Kornea, gözün önünü
Kornea Hastalıkları
22 Eylül 2020
alt Op. Dr. Nami Torunoğlu Kontakt Lens Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Her gün aynı kontakt lensleri takmayı mı? yoksa her gün bir çift lensi atmayı mı tercih edersiniz? Her iki lens türü
Kontakt Lens
10 Ekim 2020
alt Op. Dr. Filiz Akyol Glokom Kalıcı Körlüğe Neden Olur
Glokom sessiz ve sinsice görüşünüzü çalmak için bekliyor olabilir
Glokom
08 Kasım 2020
alt Op. Dr. Mehmet Mercan Katarakt Ameliyatı Hakkında Herşey
Katarakt ameliyatı veya lens değiştirme ameliyatı, göz merceğinde opaklaşma
Katarakt, Göz İçi Lens
03 Eylül 2020
alt Op. Dr. Hakan Türker Lasik, Lasek, PRK, Smile, Lazer Göz Ameliyatları Aralarında ki Farklar Neler?
Hastalarımızın genellikle lazer göz ameliyatı öncesinde kafaları çok karışık olmakta. Hekim olarak konuyu
alt Op. Dr. Filiz Akyol Retina Dekolmanında Acil Müdahale Şarttır
Retinada ayrılmayı haber veren öncül belirtiler, dekolman tam olarak oluşmadan hemen önce ortaya çıkabilir
Retina Cerrahisi
02 Ocak 2020
alt Op. Dr. Filiz Akyol Göz Sağlığı ve Görüş Kalitesini Koruma
Zamanla, yaşa bağlı görme kaybı belirtileri gözlemleriz. Bu belirtileri izlemede ve farkında olma konusunda dikkat
Göz Sağlığı
14 Eylül 2020
alt Op. Dr. Hayati Türker Görüş Düzeltme Lazer Göz Ameliyatları ve Göz İçi Lens Ameliyatları
Sağlıklı ve net görmek için uygulanan Lazer Göz Ameliyatları ve Göz İçi Lens Ameliyatları
Refraktif Cerrahi
12 Şubat 2020
alt Op. Dr. Mehmet Mercan Plexr Plazma - Ameliyatsız Göz Çevresi ve Göz Kapağı Estetik Uygulamaları
Plexr Plazma, cerrahi estetik ameliyatlarına bir alternatiftir. İyileşme süresini ve ameliyattan önce ve sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonları azaltmaktadır.
Pelxr Plazma
03 Ekim 2021
alt Op. Dr. Hakan Türker Lazer Göz Ameliyatları Hakkında 10 Efsane
Bir göz doktoru olarak, lazer göz ameliyatları hakkında pek çok sıra dışı
alt Op. Dr. Filiz Akyol En Sık Görülen 5 retinal Hastalık
Retina tabakası, gözümüzün arkasında bulunan ve ışığı algılayan hücrelerin oluşturduğu zar şeklindeki dokudur.
Retina Hastalıkları
02 Mart 2020